očná optika - sídlisko Ťahanovce

XBlue-nová antireflexná vrstva

07.02.2014 13:59

Antireflexná úprava s technológiou kontroly modrého svetla.

Povrchová úprava šošoviek,ktorá dokáže odfiltrovať vysokofrekvenčné viditeľné svetlo/HEV/,známe ako modré svetlo. 

Pomôže Vašim očiam,ktoré sa rýchlo unavia vplyvom pozerania na emitujúce zariadenia modernej techniky.

Vyhľadávanie

Kontakt

OPTIKA Ján Augustín, Košice Budapeštianska 14,
040 13 Košice - sídl. Ťahanovce
+421 55 636 1600
+421 948 23 25 24