Slnečné okuliare

20.03.2017 16:22

Na sezónu 2017 sme vybrali značku POINT

Všetky jej modely spĺňajú 100% ochranu UV a normy EN a STN. Sú vybanené polarizačným filtrom alebo inou alternatívou zvyšujúcou ochranný a komfortný účinok.