očná optika - sídlisko Ťahanovce

Slnečné okuliare

20.03.2017 16:22

Na sezónu 2017 sme vybrali značku POINT

Všetky jej modely spĺňajú 100% ochranu UV a normy EN a STN. Sú vybanené polarizačným filtrom alebo inou alternatívou zvyšujúcou ochranný a komfortný účinok.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

OPTIKA Ján Augustín, Košice Budapeštianska 14,
040 13 Košice - sídl. Ťahanovce
+421 55 636 1600
+421 948 23 25 24