Správne okuliare na pracoviskách

V digitálnej dobe je neustále väčšia potreba videnia na strednú a blízku vzdialenosť.

Oči sú vystavované dlhodobej a extrémnej námahe zaostrovať vo vzdialenosti 0,4 až 3 metre.

S pribúdajúcim vekom sa táto námaha násobí oslabovaním videnia na pracovnú vzdialenosť.

Správnym riešením sú šošovky FREELUX OPERÁTOR III !

Použitie zodpovedá potrebe širokej oblasti profesií-lekári,manažéri,umelci,účtovníci,ekonómovia 

a iné profesie,pri ktorých je potrebné jasné videnie v požadovanom rádiuse do 3 metrov.

Multifokálna šošovka OPERÁTOR III umožňuje správne držanie hlavy a krku v prirodzenej polohe,

pokojne a čisto vidieť v pracovnom okolí bez rizika ortopedických problémov.

Doporučujeme aj antireflexnú vrstvu XBlue /článok v našich novinkách.